Frýdek-Místek základní údaje

Celkový počet obyvatel (1.1.2010): 59 807
Kraj: Moravskoslezský
Katastrální výměra: 51,61 km²

zamekfrydek3 zamekfrydek2 IMGP6336

Frýdek-Místek vznikl 1.ledna 1943 spojením slezského Frýdku a moravského Místku.
Frýdek i Místek byly po mnoho staletí samostanými městy, které rozdělovala zemská hranice mezi slezskem a moravou, kterou tvořila od nepaměti řeka Ostravice. Až německá správa během druhé světové války obě města spojila a dala mu jméno Frýdek-Místek.

O Místku se dochovala první písemná zmínka v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu z roku 1267. Tehdá coby trhová ves Frideberch s 40 lány, nějakou dobu už musela existovat.

Písemná zmínka o založení Frýdku se nenašla, před Frýdkem existovala v jeho blízkosti ves Jemnice. Pravděpodobný vznik města se datuje do let 1327-1333, kdy pravděpodobně těšinští knížata zřídili na kraji svého panství, městečko s hradem, hrad tu stál nejspíš trochu dřív. Městečko těžilo z kupecké cesty. která vedla z Hranic do Těšína a dál do Polska.

IMGP4112 IMGP5029 IMGP3318

Frýdek v datech

14.-15. století první zmínky o Frýdku z této doby pochází i nejstarší frýdecký kostel a to farní kostel svatého Jana Křtitele
1327-1333 předpokládány vznik Frýdku, který byl založen těšínskými knížaty
1423 Těšinský kníže Bolek 6. března udělali Frýdku městská práva (právo trestní, dědičné, mílové)
1428 husité se pokoušejí dobýt město s hradem, nejspíš se jim to nepovedlo, ale kraj byl vypleněn
1490 první zmínka o školství v městě
1550 udělena výsada vařit pivo
1592 velký požár
1612 postaven kostelík svatého Jošta
18. století začátky rozvoje textilního průmyslu
1744-1794 Postaven Marianský poutní kostel, postavit v dnešní době baziliku minor nechal postavit František Vilém Pražma
1865 postaven židovský templ, pobořená nacisty při okupaci
1871 železnice ve městě
1872 založen Sbor dobrovolnýc hasičů
1889 postavena škola Pod sovou, stavba trvala neuvěřitelných 10 měsíců
1895 založen Sokol
1902 založena spořitelna
1910 vznik nemocnice
1911 postavěn evangelistický kostel

Místek v datech

1267 první zmínka o Místku, nachází se v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schaenburka (tehdy se jmenoval Friedeberch a byla to trhová ves)
1387-1400 během lokálních válek byl Friedeberch zničen a zanikl
1402 nově založen Místek pod názvem Newenstetil (Místko), toto měměstečko bylo součastí těšínského knížectví
1582 první zmínka o nejstarším místeckém kostele sv.Jakub
1584 městečko je přičleněné k hukvaldskému panství, biskup Stanislav Pavlovský udělil Místku městské právo
1716 byl postaven kostelík Všech svatých a to Rudolfem Widomusem, na počest jeho přežití moru, který v kraji řádil
1763-1767 na místě vyhořelých stodol za městem byl postaven krásný barokní kostel zasvěcený svatému Janu a Pavlovi
1881 založena Zimní rolnická škola
1887 založen TJ Sokol
1891-1893 působil na místecké poště básník Petr Bezruč
1899 postaveno Matiční gymnázium
1920 Založen Orel

Frýdek-Místek v datech

1943 1. ledna za protektorátu bylo sloučeno město Frýdek, Místek a obce Sviadnov, Lískovec, Staré město v jeden správní celek pod názvem Frýdek
1945 po válce proběhlo hlasováni ohledně názvu města a vyhrálo pojmenování Frýdek-Místek, návrhy byly třeba Místek-Frýdek, Velké Beskydí, Stalinov, Hradec nad Ostravicí, Bezručov, Ondrášov, Molotov …. ale i přesto úřadům přišel název příliš dlouhý
1950 ministerstvo vnitra přejmenovalo město na jméno Místek což vedlo k zmatkům, samotní představitelé města proti názvu protestovali
1955 vrácen název města do podoby Frýdek-Místek

Frýdek-Místek v dnešní době.

V období socialismu zažil Frýdek-Místek velký populační i stavební boom, který popoháněl těžký průmysl a doly v jeho okolí. Dnes už většina dolů a těžkého průmyslu svůj provoz ukončila. Není už v provozu ani tradiční textilní továrna Slezan,která měla ve městě několik provozoven. Z tohoto období městu zbyla dobrá silniční infrastruktura, přišlo však o velkou část historických center.Frýdek-Místek se v součastné době ještě hledá. Má před sebou velký úkol a to je: dobudovat obchvat města. Do blízkosti města přišel velký investor,automobilka Hyundai,která našemu městu výrazně pomáhá v boji s nezaměstnanosti.Po čtyřproudové silnici se během půlhodiny dostanete do Ostravy nebo opačným směrem do Beskyd.Takže sportovní, kulturní i nákupní vyžití si mohou obyvatelé Frýdku-Místku, ale i turisté užít jak ve městě,tak v jeho okolí.

Zajímavé články o Frýdku-Místku

Jiří Peňas z Lidových novin popisuje Frýdek-Místek ve dvou obsáhlých článcích na svém blogu. Je to poučné čtení hlavně pro obyvatele města, autor se totiž dívá na město s odstupem a hodně kriticky a vnímavě.

http://www.lidovky.cz/jiri-penas-frydek-aneb-mistek-i-dzl-/ln_nazory.asp...

25.7.2012

http://www.lidovky.cz/penas-mistek-aneb-frydek-ii-ddk-/ln_nazory.asp?c=A...