Hrad Hukvaldy (16km)

Jeden z nejrozsáhlejších moravských hradů se nachází 16 km od Frýdku-Místku, což je 20 minut jízdy autem. V minulosti spadal pod hukvaldské panství i Místek. Hrad byl založen kolem poloviny 13. století. Pořádně byl rozšířen v 15. a 16. století. Díky mohutnému opevnění odolal mnoha nájezdům a to i Švédům v třicetileté válce. V r. 1762 hrady vyhořel a od té doby byly Hukvaldy zříceninou. Od roku 1945 se pomalu opravuje. Traduje se že název Hukvaldy získal hrad díky lesním vílám, kterým se říkalo Hůkalky, které se nalézaly v okolních lesích a strašili lidi.

Nejznámějším hukvaldským rodákem byl hudební skladatel Leoš Janáček (1854-1928). V roce 1566 byla založena hukvaldská obora, která má v dnešní době 458 ha. Obora je obehnána zdí, která byla stavěna v době hladu. Poddaní za stavbu dostali jídlo. V oboře se nachází pomník Lišky Bystroušky. Pokud budete mít štěstí a tak se Vám může poštěstit a uvidítě nějaké daňky, nebo muflony, kterých je v oboře hodně. (140 daňků a 120 muflonů)