frýdecký zámek

Frýdek-Místek, ikdyž je dvojměstí, má jen jeden zámek(frýdecký zámek),který byl původně gotickým hradem. První zmínky o něm byly v roce 1327. Byl vybudován na hranici těšínského knížectví, Piastovci. V minulosti byl několikkrát přestavován, až do dnešní klasiciké podoby z 18. století. V součastné době sídlí ve frýdeckém zámku Muzeum Beskyd s rozsáhlou expozicí. Prohlídková trasa vede přes zámecké interiéry, vyhlídkovou věž (gloriet), kapli sv. Barbory, Rytířský sál. Muzejní expozice Beskydy, příroda a lidé čítá 800 předmětů, zachycující běžný život v kraji. V kapli sv. Barbory jsou informace o Frýdku coby poutního místa. V zámku se konají kulturní i historické akce.

zamekfrydek1 zamekfrydek2 zamekfrydek3 zamekfrydek4

Hned u zámku je zámecky park, který není moc rozlehlý, ale kromě zámeckého parku jsou kolem zámku nově vybudované parky, které jsou idealním místem k odpočinku,větším kulturním akcím, procházkám.V roce 2011 byly dokončeny parky pod zámkem a Jižní svahy. Tím pádem se komplex parků v okolí frýdeckého zámku rozrostl do nevídané krásy a velikosti. Doporučujem jejich návštěvu.

parkuzamku1 parkuzamku2 parkuzamku3 parkuzamku4

Jde vidět že v minulosti byl Frýdek ale i Místek hraničními městy panství, kdy frýdecké panství bylo často zastavováno za dluhy šlechty, takže zámek, ale i celý Frýdek, není tak výstavní, jak některé sídelní města, kde žila bohatší šlechta. Místek coby součast hukvaldského panství, nebo součást frýdeckého panství ani žádny zámek nemá.

Shazováni kozla s věže frýdeckého zámku (pověst a stará zaniklá tradice)

Dnes při návštěvě frýdeckého zámku, si návštěvní stěží představí že v minulosti byl zámek pohraničním hradem. Hrad to byl celkem nedobytný, nepovedlo se ho dobýt ani husitům. (Dánům ano) Občas město s hradem čelilo nájezdům vojsk z Uher. Při jednom obléhaní se dobyvatelé rozhodli hrad vyhladovět. Skoro se jim to povedlo, obránci hradu už neměli moc jídla. Zkusili tedy malou lest. Jednoho dne připravili svatbu, z hradu se ozývala muzika, probíhalo veselí a na důkaz velkorysosti oslav shodili z hradní věže čerstvě uloveného srnce, aby ukázali oblehatelům že mají hodně jídla. Nebyl to srnec, ale poslední kozel, kterého upravili aby vypadal jako srnec. Dobyvatelé usoudili že do hradu musí vést tajné chodby a vyhladovět se jim frýdecký hrad nepovede a s nepořízenou odtáhli. Na počest této události se rok co rok z věže frýdeckého zámku shazoval kozel. Maso z tohoto kozla bylo rozděleno mezi chudinu. Naposledy se kozel z věže shazoval v roce 1845.

Historie zámku (hradu) Frýdek

Někdy v letech 1327-39 založil Kazimír I. z rodu Piastovců město Frýdek. Pro Piastovce to bylo pohraniční městečko mezi jejím panstvím ve Slezsku a Moravou na řece Ostravici. Proto kromě opevněného městečka vznikl i knížecí hrad. V držení Piastovců byl až do roku 1545, kdy ho zastavili Janu z Perštejna. Perštejnové hrad rozšířili o renesanční křídla. Další majitel Jiří z Lohova v přestavbě pokračoval. V roce 1592 hrad vyhořel, tehdy byli majitelé hradu rod Bruntálských z Vrbna a ti hrad opravili a sjednotili do čtyřkřídlého renesančního zámku. Další požár zámku byl v roce 1607. Velkých úprav se zámek dočkal v letech 1637-1644 kdy Páni z Oppesdorfu rozšířili zámek o barokní předzámčí. Kvůli rozšíření bylo zbořeno několik městských domů a byl zasypán příkop ze strany náměstí. Po požáru v roce 1688 se zámek jen pozvolna opravoval. Až v 18. století došlo k zasypání posledních příkopů a zboření posledních hradeb. V roce 1797 koupili zámek Habsburkové a ti jej vlastnili až do roku 1918. V tomto období sloužil jen coby sídlo pro správu panství. Proto dnes není frýdecký zámek tak výstavní jak jiné zámky.Od roku 1923 na zámku sídlilo ředitelství Státních lesů a statků. V roce 1960 je zámek upravován na muzeum a do dnešní doby v něm sídlí Muzeum Beskyd. Město Frýdek-Místek v posledních letech uvažovalo o tom získat zámek do svého vlastnictví. Priority města jsou ale v součastné době jinde.