Halda Ema

Aktualně je na haldu Ema vstup zakázan ,více informací na:
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/na-haldu-ema-je-vstup-zakazan

Odval (násyp vytěžené horniny z dolu) Ema je památkově chráněný a se svými aktualními 315 m je třetí nejvyšší bod v Ostravě. Halda mezi již zrušenými doly Petra Bezruče, Trojice a Michálka rostla od roku 1920 do roku 1960. V roce 1976 skončilo hašení požáru, ještě dnes halda doutná, což jde pozorovat stoupající parou z děr. Uvnitř haldy se odhaduje teplota 1500C, díky tomu halda ze své výšky již 8 metrů ztratila. Celkově bylo na haldu navezeno 28 milionů kubických metrů hlušiny. Díky tepla, kterou halda produkuje na ní rostou i teplomilnější rostliny. Velkou část haldy dnes už zabírá náletový les, skládající se převážně z bříz. Vstup na haldu je jen na vlastní nebezpečí. Z kopce při dobrém počasí je nádherný výhled na celou Ostravu.

http://www.mapy.cz/#mm=TTtP@x=142039168@y=135227392@z=13