Frýdek - Místek:radnice

Syndikovat obsah
Statutární město Frýdek-Místek
Aktualizace: 2 hodiny 5 min zpět

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Út, 05/15/2018 - 07:06
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 18 - 34 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Informátor duben 2018

Po, 05/14/2018 - 13:41
MěO Svazu důchodců ČR ve Frýdku-Místku organizuje společenské, kulturní i sportovní 00000akce pro seniory. Program na duben 2018
Kategorie: Oficialní stránky

Zvýšený hluk v Chlebovicích

Po, 05/14/2018 - 13:41
Společnost NET4GAS nechá 28. května od 10 hodin odtlakovat plynovod v Chlebovicích, přesněji v místě TU241 Chlebovice (trasový uzávěr). Práce bude doprovázet zvýšená hladina hluku, která je způsobena vypouštěním plynu z plynovodu do atmosféry.
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Po, 05/14/2018 - 08:06
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 14 - 35 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Farmářské trhy od 17. května

Pá, 05/11/2018 - 09:02
Tradiční Beskydské farmářské trhy, které město pořádá již od roku 2011, odstartují 17. května na náměstí Svobody v Místku. Následně se budou konat až do poloviny listopadu v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, a to vždy od 8 do 14 hodin.
Kategorie: Oficialní stránky

Parkoviště u magistrátu v Místku bude uzavřeno

Pá, 05/11/2018 - 08:50
Horní parkoviště u magistrátu na ulici Palackého 115 v Místku bude z důvodu oprav zcela uzavřeno. Na několika místech je ve špatném technickém stavu a není možné jej opravit za provozu. Stavební práce budou zahájeny v pondělí 14. května a ukončeny by měly být v pátek 18. května.
Kategorie: Oficialní stránky

Výluka na trati Ostrava - Valašské Meziříčí

Pá, 05/11/2018 - 08:24
SŽDC informuje o výluce na trati Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět)
Kategorie: Oficialní stránky

Výluka na trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

Pá, 05/11/2018 - 08:23
SŽDC informuje o výluce na trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice (a zpět)
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Pá, 05/11/2018 - 07:18
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 2 - 37 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Čt, 05/10/2018 - 07:54
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 20 - 42 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Kosení trávy - na sídlištích 5ˣ a v parcích a centru města až 7ˣ za sezónu

St, 05/09/2018 - 10:29
Statutární město Frýdek-Místek si zakládá na zeleni a péči o ni. Nejenže již v roce 2012 začalo výrazně investovat do rozšíření květinových záhonů a rok na to i do výsadby stromů a keřů, ale postupně navyšuje i počet sečí travnatých ploch. Sečení veřejné zeleně je zahájeno koncem dubna a ukončeno je zpravidla na přelomu září a října.
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

St, 05/09/2018 - 09:38
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 21 - 32 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Pozvánka na vernisáž

Po, 05/07/2018 - 12:51
Organizace ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o., poskytující služby osobám s mentálním postižením, zve na vernisáž výstavy v Kině Vlast.
Kategorie: Oficialní stránky

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek přináší radost do osamocených srdcí

Po, 05/07/2018 - 11:09
ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V ČR koordinuje ADRA 12 dobrovolnických center, která zprostředkovávají pomoc lidem v nouzi. Posláním dobrovolnických center ADRA v ČR je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Jsou takovým mostem mezi lidmi, kteří se cítí dobře, chtějí...
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Po, 05/07/2018 - 08:24
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 15 - 27 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Informace o výsledcích kontrol za rok 2017

Po, 05/07/2018 - 07:46
Informace o výsledcích kontrol za rok 2017 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. Veřejnosprávní kontrola zřizovaných příspěvkových organizací provedená na místě podle § 9 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Počet vykonaných kontrol: 13 Zobecněné...
Kategorie: Oficialní stránky

Výběrové řízení SMFM - technik oddělení správy budov odboru správy obecního majetku - T: 24.05.2018

Pá, 05/04/2018 - 12:18
Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo technika odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148
Kategorie: Oficialní stránky

Vítání občánků 3. května 2018

Pá, 05/04/2018 - 11:47
V Národním domě v Místku, dne 3. května 2018 proběhlo další „Vítání občánků“ do života. Pan PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek, radní statutárního města Frýdek-Místek, uvítal 26 nejmenších spoluobčánků našeho města.
Kategorie: Oficialní stránky

Vydařené Májové závody

Pá, 05/04/2018 - 08:27
Obrovský nápor zažil na prvního máje atletický stadión v našem městě. Na sváteční den totiž připravil atletický oddíl Tělovýchovné jednoty Slezan Frýdek-Místek atletický mítink pro mládež Májové závody. Na 44. ročníku této ojedinělé akce se sešlo neuvěřitelných 721 mladých závodníků a za čtyři a půl hodiny absolvovali 1948 startů v různých disciplínách. Mezi stovky účastníků dorazil v...
Kategorie: Oficialní stránky

O čem rozhodli radní?

Pá, 05/04/2018 - 08:27
Rada města projednala na prvním květnovém zasedání na šedesát bodů, byly mezi nimi i ty, které budou 21. května předloženy zastupitelům ke schválení. Některé z projednávaných bodů přiblížil primátor Michal Pobucký.
Kategorie: Oficialní stránky