Frýdek - Místek:radnice

Syndikovat obsah
Statutární město Frýdek-Místek
Aktualizace: 3 hodiny 14 min zpět

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Po, 11/26/2018 - 08:29
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 30 - 63 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Kácení ve veřejné zeleni

Pá, 11/23/2018 - 11:52
Každým rokem vyberou referenti odboru životního prostředí a zemědělství několik desítek provozně nebezpečných a odumřelých stromů na pozemcích města. Počátkem měsíce listopadu, který bývá spojován s nástupem období vegetačního klidu a končí posledním březnovým dnem, dojde ke...
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Pá, 11/23/2018 - 08:07
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 71 - 113 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Uzavírka části silnice II/473 a ulice 17. listopadu v Místku

Čt, 11/22/2018 - 12:18
Od pondělí 3. prosince 2018 až do 1. listopadu 2020 bude uzavřena část silnice II/473 a část ulice 17. listopadu v Místku. Důvodem je realizace stavebních prací v souvislosti s výstavbou obchvatu „D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa“. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem ALPINE Bau CZ a.s. Žádost o povolení uzavírky podala společnost SEKNE spol. s r.o..
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Čt, 11/22/2018 - 10:01
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 34 - 68 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Uzavírka části silnice II/47 a ulice 17. listopadu v Místku

Čt, 11/22/2018 - 09:15
Od pondělí 03. prosince 2018 až do 1. listopadu 2020 bude uzavřena část silnice II/47 a část ulice 17. listopadu v Místku. Důvodem je realizace stavebních prací v souvislosti s výstavbou obchvatu „D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa“. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem ALPINE Bau CZ a.s. Žádost o povolení uzavírky podala společnost SEKNE spol. s r.o..
Kategorie: Oficialní stránky

Katastrální úřad provede revizi údajů

St, 11/21/2018 - 10:47
Pracovníci katastrálního úřadu zahájí 1. ledna 2019 revizi údajů katastru nemovitostí, a to v rámci katastrálního území Frýdek. Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov, obvody vodních děl, druhy pozemků, způsoby využití pozemků, typy staveb a způsob využití staveb, seznamy budov s čísly popisnými a evidenčními, údaje o vlastnících i místní názvy a pomístní názvy.
Kategorie: Oficialní stránky

Výluka na trati Ostrava - Valašské Meziříčí

St, 11/21/2018 - 09:46
SŽDC informuje o výluce na trati Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět)
Kategorie: Oficialní stránky

Výluka na trati Ostrava - Valašské Meziříčí

St, 11/21/2018 - 09:42
SŽDC informuje o výluce na trati Ostrava - Valašské Meziříčí (a zpět)
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

St, 11/21/2018 - 08:57
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 41 - 77 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Út, 11/20/2018 - 12:00
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 36 - 69 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

KÁCENÍ DŘEVIN V PARCÍCH

Po, 11/19/2018 - 14:22
Ve Frýdku-Místku dojde v následujících dnech k výraznému kácení stromů ve dvou parcích, a to v Sadech Bedřicha Smetany v Místku a v Komenského sadech (naproti 1. ZŠ u třídy TGM) ve Frýdku. Důvodem je špatný zdravotní stav, vitalita a snížená provozní bezpečnost dřevin.
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Po, 11/19/2018 - 09:04
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 67 - 129 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

V předvánočním čase se pobavíte v Adventním městečku

Po, 11/19/2018 - 08:52
Místecké náměstí Svobody a jeho blízké okolí se opět po roce promění v zářivé Adventní městečko. K návštěvě bude lákat od 30. listopadu, kdy bude slavnostně rozsvícen Vánoční strom, až do 23. prosince. Zájemci v něm najdou nejen stylové stánky s vánočním zbožím a dobrotami, ale také pódium, na kterém se budou střídat divadelníci, tanečníci a hudebníci. O víkendech budou na děti čekat pohádky,...
Kategorie: Oficialní stránky

Novinka i tradice

Pá, 11/16/2018 - 09:39
Vážení občané, v těchto dnech jsme zveřejnili Programové prohlášení Rady města Frýdek-Místek pro volební období 2018–2022, které jsme dali dohromady průřezem volebních programů ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Najdete v něm návaznost na předchozí roky, body, které jsou v určitých oblastech garancí...
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Pá, 11/16/2018 - 08:27
Zpráva Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 16.11.2018 v 06:00 hod: Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 43 - 75 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní....
Kategorie: Oficialní stránky

Vítání občánků 15. listopadu 2018

Pá, 11/16/2018 - 07:58
V Národním domě v Místku, dne 15. listopadu 2018 proběhlo další „Vítání občánků“ do života. Pan PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek, zastupitel statutárního města Frýdek-Místek, uvítal 25 nejmenších spoluobčánků našeho města.
Kategorie: Oficialní stránky

Základní škola hledá učitele na zástup

Čt, 11/15/2018 - 09:57
Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570 hledá na zástup kvalifikovaného učitele matematiky a fyziky pro II. stupeň ZŠ.   Bližší informace na tel. 558 445 135 nebo 558 445 152, nebo na e-mailu: zs8.fm@osmicka.cz.    
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Čt, 11/15/2018 - 09:27
Zpráva Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 15.11.2018 v 06:00 hod: Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 27 - 42 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní....
Kategorie: Oficialní stránky

Výzva k podání návrhů na udělení Ceny statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018

St, 11/14/2018 - 13:47
Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny statutárního města Frýdku-Místku za rok 2018 V souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“, které schválilo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání 7. 9. 2015, vyzývá...
Kategorie: Oficialní stránky