Nové stavby

Komerční objekt Revoluční

Nové stavby - St, 08/07/2019 - 04:30
Článek z webu :

zdroj: realitykucharova.cz

Kategorie: Nové stavby

Na Půstkách 68

Nové stavby - Út, 07/30/2019 - 09:30
Článek z webu :

Původní stav:

V přízemí objektu se nově nachází velmi příjemná a útulná kavárna se zajímavým interiérem – Kafe Pod věží.

Kategorie: Nové stavby

Rezidence Na Podhůří

Nové stavby - Pá, 07/26/2019 - 09:30
Článek z webu :

zdroj: FB Bydlení od Trimexu

Kategorie: Nové stavby

RD Frýdek-Místek

Nové stavby - Čt, 06/27/2019 - 09:30
Článek z webu :

Autor: Kamil Mrva Architects, s.r.o.
Fotografie: studio Toast

Pro manžele Janoviakovy jsme zpracovali postupně tři studie rodinného domu na tři různá místa podle zadání. Až třetí studie se proměnila v projekt a následnou realizaci. Pozemek s krásnou velkou vrbou a výhledem na Lysou Horu nás inspiroval k návrhu horizontálního přízemního domu.


Objekt rodinného domu vytváří dvě samostatné hmoty – obytná část se zázemím a část s wellness – které jsou vzájemně propojeny střechou a krytou terasou. Obytnou část utváří dva vůči sobě posunuté obdélníkové prostory, propojené středovou chodbou, která je zároveň páteří celého domu. Prosklené fasády jsou částečně zapuštěny směrem do interiéru, vytváří se tak stínění a příjemný krytý ochoz podél všech obytných místností.


Pro vnitřní dispozici domu je charakteristická páteřní chodba, která je prosvětlena střešním pultovým světlíkem a která propojuje dům od vstupu až po welness. Podél chodby jsou rozmístěny místnosti. Zádveří, na které navazují technické místnosti, garáž a sklady, dětské pokoje, pokoj pro hosty s pracovnou, koupelna dětí, ložnice rodičů s vlastní šatnou a koupelnou. Chodba dál plynule přechází ve velkorysý prostor obývacího pokoje s kuchyňským koutem a jídelnou. Dům je na wellness část se saunou napojen pomocí kryté terasy.
Všechny obytné místnosti, včetně wellness, jsou otevřeny do zahrady velikými prosklenými plochami a umožnují nejen výhled na hory, ale v letních měsících také propojení se zahradou a volný pohyb obyvatel domu.

zdroj + celý článek: archiweb.cz

Kategorie: Nové stavby

Revitalizace prostranství u KD v FM

Nové stavby - Čt, 06/13/2019 - 04:10
Článek z webu :

Podle místních i architektonické studie, kterou si nechalo město zpracovat, jsou stávající zpevněné plochy, infrastruktura a městský mobiliář ve špatném technickém stavu. Součástí revitalizace má být rekonstrukce ploch a chodníků, oprava osvětlení, přibýt by měly nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační plochy a zeleň. Změnit by se měl i stánkový prodej.


„Veřejné prostranství před kulturním domem bývalých Válcoven plechu se dá chápat jako významné lokální centrum, kde se soustřeďují veřejné aktivity přilehlého sídliště. Ovšem chybí zde atraktivita v podobě zajištění symbiózy služeb a úpravy prostředí, která by toto místo přiblížila soudobým požadavkům na veřejné prostranství. Důležité je pak toto prostranství po rekonstrukci pravidelně udržovat a pečovat, aby se zamezilo bezdomovectví či odlivu obyvatel sídliště do jiných atraktivnějších míst,“ píše se v architektonické studii s navrhovaným řešením dotčeného území. Město nově vypsalo zakázku na zpracování projektové dokumentace.

Do stavebních úprav by se měli zapojit i vlastníci soukromých objektů v lokalitě. Také architektonická studie poukazuje na to, že celkový fyzický a estetický stav objektů v prostranství je špatný a je řešen živelně formou drobných a nekoncepčních úprav.

„Doménou je barevná tvarová a materiálová různorodost včetně barevného reklamního smogu různého stáří a aktuálnosti. Vzhled fasád působí chaoticky a neuspořádané,“ stojí ve studii.
První etapa má řešit stavební úpravy objektů a jejích fasád a odstranění části staveb. Plánovaná druhá etapa se týká provedení vlastní rekonstrukce prostranství. Podle předběžných odhadů by měla revitalizace veřejného prostranství vyjít na dvanáct milionů korun.

 celý článek + zdroj: denik.cz

Kategorie: Nové stavby

Budova Slezanu nebude kult. památkou

Nové stavby - Po, 06/03/2019 - 09:11
Článek z webu :

„Slezan Holding je připraven chránit budovu v rozsahu daném memorandem o spolupráci s městem Frýdek-Místek. Dalším důležitým krokem pro směřování k využití bývalé přádelny je způsob řešení celého území dle studie, která vznikla na popud města,“ uvedl mluvčí společnosti Tomáš Fridrich.
Ministerstvo rozhodlo v řízení vzniklém na základě podnětu Národního památkového ústavu v Ostravě a následujících vyjádření magistrátu, krajského úřadu a společnosti Slezan Holding. Rozhodnutí zdůvodňuje ministerstvo mimo jiné stavebními a dispozičními změnami v průběhu 20. století, které významně snížily autenticitu budovy bývalé přádelny.
Návrh na prohlášení přádelny a dalších vybraných objektů spojených s textilní výrobou ve Frýdku-Místku podal Národní památkový ústav už v roce 2002. Frýdek-Místek, dříve významné textilní centrum, nemá chráněno nic ze staveb provázejících jeho hospodářský rozvoj spojený s lnářskou a bavlnářskou výrobou. Osud řady pozoruhodných staveb je tak podle památkářů nejistý.
Argumentovali například osudem bývalé přádelny v Nádražní ulici ve Frýdku, která šla před pěti lety k zemi. V roce 2012 rozhodlo ministerstvo kultury, že se budova nestane kulturní památkou, frýdecko-místecký stavební úřad pak povolil demolici. Ministerstvo kultury sice posléze na popud odpůrců demolice ještě zahájilo řízení o prohlášení přádelny za kulturní památku, jenže bourání pokračovalo dál. K neprohlášení budovy za kulturní památku přispěly odmítavé postoje stavebních úřadů města a kraje, proti se postavil i správce konkurzní podstaty. Na místě bývalé přádelny je dodnes volná plocha.

DEMOLICE SE NECHYSTÁ
Vlastník objektu však tvrdí, že demolici Slezanu 08 nechystá a že se naopak otevřely možnosti k využití areálu. „Jsme rádi, že bylo konečně po tolika letech rozhodnuto. V minulosti nebyla za kulturní památku prohlášena řada dalších objektů naší společnosti,“ uvedl Jiří Karásek, předseda představenstva Slezan Holding. Rozhodnutí ministerstva může představovat prvotní krok směrem k dalšímu využití bývalé přádelny. „Důsledkem rozhodnutí je, že můžeme konečně smysluplně pomýšlet na různé způsoby využití budovy a přilehlého okolí. Hodnotu může představovat především fasáda, k jejíž ochraně jsme se už před několika lety zavázali v memorandu o spolupráci s městem a které hodláme dodržet, pokud má stejný záměr i druhá strana. Z tohoto pohledu bylo vedené řízení zbytečné,“ řekl Jiří Karásek.
Konkrétní plány vzejdou z výsledků dalších jednání a zejména aplikace kroků dle územní studie celé oblasti kolem železničního nádraží, kterou zadalo město. Tato studie zmiňuje mimo jiné možné využití objektu pro muzeum textilního průmyslu, vyšší nebo vysokou školu módy a designu, galerii či místo pro pořádání kulturních akcí. Této náplni se má přizpůsobit i nejbližší okolí, jak nabízí například úvaha o demolici a přemístění obchodu Billa do přilehlého areálu skladů ve Staroměstské ulici Tauchmann.
„Takovéto úvahy jsou v zásadě správné, respektujeme je a budeme takovýmto řešením nápomocni. Věřím, že má město zájem, aby se industriální budovy podařilo naplnit novými funkcemi. Proto by mělo v duchu memoranda dojít k dopracování studií využití všech území s těmito stavbami a následně například úpravám územního plánu. Plánované kroky by pak měly být realizovány. Za klíčovou však považujeme oblast dopravy, ve které je potřeba hledat vhodná řešení pro plynulé využití objektů,“ uzavřel Jiří Karásek.

zdroj: denik.cz

Kategorie: Nové stavby

FM vyhlásí arch. soutěž

Nové stavby - St, 05/15/2019 - 13:30
Článek z webu :

Místo záměru:

zdroj: cka.cz

Kategorie: Nové stavby