Nové stavby

Multifunkční výcvikové střdisko

Nové stavby - Pá, 06/19/2020 - 13:30
Článek z webu :

„Stávající budova se rekonstrukcí změní na výcvikové středisko pro policii a další záchranné složky,“ popisuje Jiří Kuchtíček, který má stavbu multifunkčního centra v policejním areálu na starosti.

Nový areál umožní namodelovat situace, s nimiž se policisté ve službě setkávají. „Jedná se o univerzální variabilní přestavitelné prostory k nácviku zákroku a zásahu při rozmanitých nasimulovaných podmínkách krizových situací různého typu,“ upřesňuje krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Jde tedy třeba o nácvik taktiky při vstupu policie do objektů nebo záchranu a vyprošťování lidí při hromadných nehodách. „V rámci našeho krajského policejního ředitelství se jedná o první areál takového typu. Stavba byla zahájená v listopadu 2019 a celkové náklady na dokumentaci a stavbu předpokládáme ve výši 66 milionů korun,“ dodala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

zdroj text: rozhlas.cz
zdroj vizualizace

Kategorie: Nové stavby

Jižní svahy, Frýdek-Místek

Nové stavby - Út, 04/28/2020 - 09:30
Článek z webu :

Předmětem soutěže je návrh dokončení a propojení parku Jižní svahy s nábřežím řeky Ostravice ve 2 místech. Návrh spojky Frýdeckého náměstí a Faunaparku (1) a parku Jižní svahy a atletického areálu (2).

Více ZDE.

zdroj: cka.cz

Kategorie: Nové stavby

Zpracování PD – Revitalizace sídliště Riviéra

Nové stavby - Út, 04/21/2020 - 09:21
Článek z webu :

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) s názvem „Revitalizace sídliště Riviéra – lokalita č.1, č. 4, č. 8“, to vše v podrobnostech obsažených v návrhu smlouvy.

Projektová dokumentace bude řešit revitalizaci tří vnitrobloků sídliště Riviera ve Frýdku-Místku.

Projektová dokumentace bude zpracována pro tři lokality a to:

• Lokalita č. 1 – vymezená ulicemi Frýdlantská 1235, 1234, Josefa Myslivečka 1880, 1881, 1882, 1879, 28. října 1875, 1876, 1877, 1878,

• Lokalita č. 4 – vymezená ulicemi 1. máje 1796, 1797, 1798, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 28. října 1792, 1793, 1794, 1795,

• Lokalita č. 8 – vymezená ulicemi Josefa Suka 1846, Frýdlantská 1748, 1749, 1750, 1787, 1788, 1789.

Součástí veřejné zakázky je výkon investorsko-inženýrských činností, tj. zejména zajištění souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, souhlasné vyjádření správců sítí, následné zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, výkon autorského dozoru, vypracování plánu BOZP pro projektovou přípravu a hluková studie. Dále provedení potřebných průzkumů.

zdroj: zakazkyfm.cz

Kategorie: Nové stavby