Nové stavby

Slezan daroval pozemky a objekty

Nové stavby - Po, 10/30/2017 - 10:15
Článek z webu :

V půlce řijna jsme se Statutárním městem Frýdek-Místek uzavřeli sadu smluv jako první konkrétní naplnění spolupráce nastartované podpisem memoranda v roce 2016. Na jejichž základě získává několik pozemků a staveb, které v budoucnu využije pro rozvoj. Jde například o výstavbu skateparku v areálu TJ Slezan nebo vybudování nového zázemí pro potřeby Městské policie na ulici Těšínská a další projekty pro zlepšení infrastruktury a služeb. Součástí transakcí je také dar ve formě projektové dokumentace ke stavbě městské policie a budoucí dar pozemků spojující sídliště Slezská s vlakovým nádražím. Tyto dary přesahují hodnotu 2,5 mil. Kč. Jsme rádi, že je memorandum naplňováno a město má zájem o rozvoji, který přinese občanům užitek.

zdroj: FB Slezan Holding

Kategorie: Nové stavby

Demolice budov spol. Slezan Frýdlantská ul.

Nové stavby - Čt, 10/19/2017 - 13:29
Článek z webu :

Dochází k dalšímu kroku směrem k novému využití nemovitostí Slezanu, které zůstaly po textilní výrobě. Dneškem začíná revitalizace areálu Frýdlantská. Již delší čas není využíván, budovy jsou nehodnotné a nemají využití kvůli své dispozici. Jejich přestavba na průmyslové účely nemá smysl, jelikož územní plán zde počítá s občanskou vybaveností. Věříme, že se areál stane plnohodnotnou součástí města. Je proto potřeba připravit ho na novou výstavbu, a z tohoto důvodu začínáme s demolicí budov. Připravujeme studie využití území a v rámci memoranda budeme informovat vedení města. Práce by měly být hotovy do dubna příštího roku.

Fotografie z FB skupiny Frýdek-Místek, které byly přidány 13. října 2017

zdroj citace: FB Slezan Holding

Kategorie: Nové stavby

FM mění městský mobiliář

Nové stavby - Čt, 10/12/2017 - 09:27
Článek z webu :

Po dlouhých diskuzích byly na doporučení hlavní architektky vybrány tyto koše. První typ černý – nanuk – C1, C2 historické jádra měst Místku a Frýdku MZP, Park U Jošta a u zámku, významné historické budovy a budovy památkově chráněné včetně přilehlého pozemku, hřbitovy, jižní svahy, C3, druhý typ s dřevěnými hranolky po obvodu – Z2 městské parky a S1 občanská vybavenost městského významu, sportoviště, dětská hřiště, třetí typ klasický zelený plastový koš v ostatních zónách. Cílem bylo vyměnit staré, poničené koše, které se mnohdy už nevýrábějí a snížit počet druhů košů. První typ dostal ocenění za design. Plastový zelený není žádný krasavec, ale vzhledem k množství, které se každoročně zničí, svou funkčnost plní. Koše se budou měnit postupně po vyřazení původních. Do konce roku by měly být vyměněny koše v památkových zónách. Počet míst je někde nadsazen, protože se ještě bude jednat s vlastníky soukromých pozemků.

zdroj: FN naše město F-M

Kategorie: Nové stavby

Kašna Frýdek-Místek

Nové stavby - Pá, 09/22/2017 - 09:19
Článek z webu :

zdroj: FB NAŠE FRÝDECKO-MÍSTECKO

Kategorie: Nové stavby

Rekonstrukce Staroměstského jezu

Nové stavby - Čt, 09/14/2017 - 04:03
Článek z webu :

Fotografie zaslal čtenář. Děkujeme!


Kategorie: Nové stavby

Volnočasový areál Frýdek-Místek

Nové stavby - St, 08/30/2017 - 04:27
Článek z webu :

Město mělo na výběr ze 3 variant návrhů. Vybralo variantu 2 – Zóna – M.

Tato varianta je z hlediska využití areálu pojata jako adrenalinová záležitost pro všechny generace. Jedná se o plochy určené pro děti – dětské hřiště s malým lanovým centrem, dětská lanovka, kopeček s tunely , domečky na kůlech propojené lanovými stezkami, dále plochy pro teenagery a dospělé – workout, parkour a plocha pro boulderovou a velkou lezeckou stěnu. Areál je doplněn o kopeček s vyhlídkovým altánkem. V těsné blízkosti plochy s lezeckými stěnami je malý obslužný objekt. Celá část je samostatně oplocená. V severní části je podél chodníku navržena masážní stezka a prostorové písmena tvořící nápis „MÍSTEK PARK“ v nadživotní velikosti (cca 3 m). Tyto solitérní prvky můžou sloužit také jako plochy pro street art. V řešeném území je ponechán objekt restaurace s krytou terasou. V blízkosti restaurace jsou navrženy venkovní hry (záhradní šachy, rondo), dřevník a část pro odpady pohledově oddělená od herní části zídkou. Prostředí kolem restaurace je zatraktivněno kůlovým bludištěm a plochou pro okrasnou zeleň. Inženýrské sítě byly zjištěny dodatečně. V případě projektového pokračování bude nutno upravit návrh dle skutečného průběhu sítí.

zdroj: frydekmistek.cz

Kategorie: Nové stavby