Nové stavby

Revitalizace domu ul. U nemocnice

Nové stavby - Út, 11/26/2019 - 10:30
Článek z webu :

Původní stav:

zdroj: daf-projekt.cz

Kategorie: Nové stavby

Sanace areálu bývalých Válcoven plechu

Nové stavby - Pá, 11/22/2019 - 10:30
Článek z webu :

Jde o zhruba desetihektarový pozemek bývalého závodu 17 – Válcovny plechu. Průmyslová výroba trvající 180 let nezůstala bez následků. „Na brownfieldu je jedno místo, které je klasifikováno jako stará ekologická zátěž. Sanace na tomto místě už probíhá a financuje ji vláda,“ říká Barbora Černá Dvořáková, mluvčí společnosti Liberty Ostrava, která frýdeckomístecký areál vlastní.

A chce ho prodat. Už dříve o tom jednala s městem. „My už jsme v minulosti se statutárním městem Frýdek-Místek uzavřeli ústní dohodu o tom, že brownfield prodáme městu k budoucímu rozvoji. Do jednání ale zasáhl prodej ostravské huti, který trval až do letošního července. V jeho průběhu nebylo možné s majetkem disponovat. Nyní už ale opět jednáme a spolu s představiteli města se budeme snažit najít řešení, které bude oboustranně přijatelné,“ dodává mluvčí huti.

celý článek: rozhlas.cz

Kategorie: Nové stavby

Bytový dům Frýdek-Místek

Nové stavby - Čt, 11/14/2019 - 05:30
Článek z webu :

Automaticky a bezdůvodně se proti přestavbě nevyužívaného objektu na bytový dům objevil odpor místních obyvatel. Stavba má minimální vliv na okolí a spíše mu může pomoci.

zdroj: FB skupina Frýdek Místek

Kategorie: Nové stavby

Pumptrack ve Frýdku-Místku

Nové stavby - Út, 10/29/2019 - 14:17
Článek z webu :

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to projektové dokumentace pro územní souhlas + ohlášení stavby a dokumentace pro provádění stavby (DPS) s názvem „Pumptrack ve Frýdku-Místku“, to vše v podrobnostech obsažených v návrhu smlouvy.
Projektová dokumentace bude obsahovat tyto stavební objekty:
• SO 01 Pumptrack
Pumptrack bude situován na pozemcích 3066, 3059/51, 3059/29, 3276 a 3059/18 v k.ú. Frýdek, kde naváže na nově vybudovaný skatepark a spolu s ním vytvoří jeden uzavřený areál. Pumptrack bude tvořen pumptrackovou dráhou s min. 2 okruhy (jeden hlavni + doplňkový) vzájemně propojenými. Předpokládaná rozloha cca 1 100m2. Pumptrack bude určen pro všechny věkové kategorie s použitím kol typu – MTB, BMX, příp. odrážedel, dále skateboardů, longboardů, koloběžek a bruslí.
• IO 01 Oplocení
Jedná se o doplnění oplocení, již vybudovaného v rámci stavby skateparku, čímž dojde k uzavření celého areálu.
• IO 02 Rekonstrukce stávajících areálových zpevněných ploch
Jedná se o rekonstrukci areálové přístupové komunikace v rozsahu parcel č. 3059/52, 3071/4 a 3072/2.

zdroj: zakazkyfm.cz

Kategorie: Nové stavby

Centrum aktivních seniorů

Nové stavby - Út, 10/29/2019 - 05:30
Článek z webu :

 „Centrum aktivních seniorů bude provozováno jako neziskové a nekomerční zařízení, jehož účelem je provozování sociálně aktivizačních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením, směřujících k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin, zejména pravidelnému setkávání uvedených osob, uspokojování jejich kulturních a informačních potřeb, aktivitám pro integraci, komunitní služby a prevenci a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením,“ doplnil poslání třípodlažního objektu s originální fasádou náměstek primátora Marcel Sikora.

frydekmistek.cz

zdroj: denik.cz / frydekmistek.cz

Kategorie: Nové stavby

Oprava knihovny v Místku

Nové stavby - Út, 10/22/2019 - 09:30
Článek z webu :

Město Frýdek-Místek plánuje opravu knihovny v Místku, na ulic Hlavní (poblíž bývalého autobusového stanoviště). V současné době se zpracovává projektová dokumentace jak na úpravu fasády, tak i na opravu zastaralých technologických zařízení budovy (zejména vytápění), ale také na úpravu interiéru, přístavbu skladu a plnohodnotné využití podkroví.
Z pohledu města jsme řešili zejména vstup do budovy. Zvažovali jsme jakým způsobem se bude rozvíjet okolí, Hlavní třída tak, aby byla budova připravena i třeba na to, že se k ní bude možné dostat po přechodu z ulice 8. pěšího pluku a bude zastávkou na cestě z a do Sadů Bedřicha Smetany.


Důležité pro nás bylo přizpůsobit se okolí, dodržet výšku římsy a reprezentativní členění fasády. U vstupu se povedlo zkombinovat schodiště s rampou a navrhnout společný bezbariérový vstup, v rozumných dimenzích, aby nezabíral příliš z okolního prostoru.
Jemnou profilací fasády je dodrženo i klasické výškové členění historických domů, bosáží je zvýrazněno nároží budovy.
Postupně bychom se v budoucnu měli zaměřit na další úpravy předprostorů této budovy, navazující na případné úpravy Hlavní třídy a na zapojení vnitřního dvora,a celé budovy, do prostředí Sadů Bedřicha Smetany.

Současný stav:

zdroj: FB Architekt F≈M

Kategorie: Nové stavby

Frýdek-Místek – obchvat

Nové stavby - Čt, 09/12/2019 - 04:30
Článek z webu :

Fotografie zaslal čtenář. Děkujeme!

Kategorie: Nové stavby

Zahájení obchvatu FM 25.září

Nové stavby - St, 09/04/2019 - 09:13
Článek z webu :

Podle informačního letáku ŘSD má být stavba slavnostně zahájena 25. září, pak mají stavební firmy 34 měsíců na její dokončení. Řidiči by tak měli na úsek vyjet v květnu 2022.
O obchvatu Frýdku-Místku se mluví přes dvacet let, už v roce 2004 ŘSD získalo souhlasné stanovisko v procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Přípravy stavby se ale protahovaly. Stavební povolení vydalo ministerstvo dopravy v srpnu 2017, proti němu se ale ještě odvolaly Děti Země, případ se dostal až k Ústavnímu soudu.
Nová silnice, která vyvede dopravu z centra města, vyjde podstatně dráž, než ŘSD plánovalo. ŘSD už loni vybralo na stavbu sdružení v čele s firmou Silnice Group, ta ale náhle odstoupila od smlouvy a ŘSD muselo soutěž vypsat znovu.

Nabídka sdružení Strabag a Eurovia byla o 401 milionů korun nižší než u druhého Metrostavu, který si práce nacenil na 2,377 miliardy korun. V obou případech byly nabídky vyšší, než ŘSD čekalo. Předpokládaná hodnota zakázky byla 1,77 miliardy korun. Stavba bude také současně výrazně dražší než u prvního tendru. Tehdy sdružení Silnice Group, Váhostav a polské společnosti Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów nabídlo 1,339 miliardy korun.
Druhá etapa je dlouhá zhruba čtyři kilometry, jde o úsek mezi silnicí I/56 a dálnicí D48 směrem na Český Těšín. První etapa obchvatu Frýdku-Místku se začala stavět už na jaře loňského roku. Staví ji sdružení firem vedené Alpine Bau.

Situace:

zdroj: zdopravy.cz

Kategorie: Nové stavby