Oficialní stránky

Dny proti chudobě ve Frýdku-Místku

Frýdek - Místek:radnice - Pá, 10/19/2018 - 12:09
Slezská diakonie se pravidelně zapojuje do celosvětově pořádaných kampaní zaměřených na boj proti chudobě. Při této příležitosti jsme již pošesté uspořádali „Dny proti chudobě ve Frýdku-Místku“, které nabídly zajímavý program pro širokou veřejnost i pro osoby zasažené chudobou. Dny proti chudobě se uskutečnily od 15. října 2018 do 17. října 2018 v různých objektech a lokalitách města...
Kategorie: Oficialní stránky

Volná místa ve službě Dům na půl cesty Frýdek-Místek

Frýdek - Místek:radnice - Pá, 10/19/2018 - 12:02
Dům na půl cesty je pobytová sociální služba, která poskytuje zázemí mladým lidem ve věku 18-26 let, kteří opouštějí zařízení pro výkon ústavní (dětské domovy) nebo ochranné výchovy, pěstounskou péči, jsou propuštěni z výkonu trestu nebo ochranné léčby, případně nemají vhodné zázemí v rodině.
Kategorie: Oficialní stránky

Den pro seniory 2018

Frýdek - Místek:radnice - Pá, 10/19/2018 - 11:50
Senioři Frýdku-Místku slavili říjnový Mezinárodní den seniorů. Sál Kina Petra Bezruče byl ve čtvrtek 4. října plně zaplněn těmi, kteří přijali pozvání a přišli společně oslavit třináctý ročník Dne pro seniory.
Kategorie: Oficialní stránky

Organizace ROSKA nezahálí

Frýdek - Místek:radnice - Pá, 10/19/2018 - 11:47
Organizace ROSKA ve Frýdku-Místku připravila v tomto roce pro své členy postižené roztroušenou mozkomíšní sklerózou celkem čtyři rekondiční pobyty. 14ti denní pobyt se uskutečnil v nestátním zdravotnickém zařízení ODRA na Ostravici, pobyt pro vozíčkáře pak v bezbariérovém objektu Rajské boudy v Malenovicích. Pravidelně, tak jako každý rok, v pondělky a středy probíhalo rehabilitační cvičení na...
Kategorie: Oficialní stránky

Samota napříč generacemi

Frýdek - Místek:radnice - Pá, 10/19/2018 - 11:43
Samota a pocit osamocení trápí lidi napříč generacemi. Ne každý z nás má možnost trávit čas s někým, kdo mu pozorně naslouchá, mluví s ním nejen o jeho práci a rodině, ale i o tom, jak se skutečně cítí, co prožívá. Každému se nedaří uspokojit potřebu „být součástí komunity“.
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Frýdek - Místek:radnice - Pá, 10/19/2018 - 06:41
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 38 - 98 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Anketa v základních školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek

Frýdek - Místek:radnice - Čt, 10/18/2018 - 11:48
Vážení rodiče/zákonní zástupci,   statutární město Frýdek-Místek chce navázat na dotazníkovou anketu pro rodiče/zákonné zástupce, která proběhla v mateřských školách v loňském roce a podobnou anketu připravilo pro rodiče/zákonné zástupce...
Kategorie: Oficialní stránky

Oznámení o přestěhování poradny pro ženy a dívky

Frýdek - Místek:radnice - Čt, 10/18/2018 - 08:55
Poradna pro ženy a dívky nově sídlí na adrese Malý Koloredov 811 ve Frýdku-Místku, 4. patro, kancelář č. 406.
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Frýdek - Místek:radnice - Čt, 10/18/2018 - 07:38
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 48 - 102 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou vlivem...
Kategorie: Oficialní stránky

Pomoc pečujícím je důležitá

Frýdek - Místek:radnice - Čt, 10/18/2018 - 07:31
Počet osob, o které je pečováno v domácím prostředí, se každý rok zvyšuje. Nejen tyto osoby, ale i ti, kteří o ně pečují, si zaslouží pozornost a pomoc.
Kategorie: Oficialní stránky

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby prorok 2019

Frýdek - Místek:radnice - Čt, 10/18/2018 - 07:27
Rada města Frýdku-Místku schválila na své schůzi konané dne 25. 9. 2018 podmínky „Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2019“ (dále jen „Program“).
Kategorie: Oficialní stránky

Máme po volbách

Frýdek - Místek:radnice - St, 10/17/2018 - 21:28
Vážení občané, komunální volby jsou za námi a věřím, že kromě politiků, kteří uspěli, si oddechli i mnozí občané, kterým všudypřítomná volební kampaň už mohla lézt na nervy. Zvlášť když pro našince opravdu není jednoduché se zorientovat v často protichůdných...
Kategorie: Oficialní stránky

Pomozte odhalit silné a slabé stránky dopravy ve městě

Frýdek - Místek:radnice - St, 10/17/2018 - 10:08
Občané města se mohou zapojit do výzkumu dopravního chování, jehož cílem je odhalit silné a slabé stránky dopravní situace ve městě s důrazem na služby veřejné dopravy, tedy na MHD. Stačí k tomu vyplnit dotazník, který je součástí magisterské práce vznikající na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Kategorie: Oficialní stránky

Firma stavějící obchvat poškodila městem opravenou komunikaci

Frýdek - Místek:radnice - St, 10/17/2018 - 08:10
Výstavba obchvatu Frýdku-Místku, kterou pod taktovkou státního podniku Ředitelství silnic a dálnic realizuje soukromá společnost nezvyklého názvu F-M, obchvat – I. etapa, nebude jednoduchá. Již nyní město eviduje první škody, které společnost způsobila, a to na komunikaci Čelakovského v Místku.
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Frýdek - Místek:radnice - St, 10/17/2018 - 07:25
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 33 - 85 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Frýdek - Místek:radnice - Út, 10/16/2018 - 06:46
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 37 - 100 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Screening správného slyšení a sluchového vnímání

Frýdek - Místek:radnice - Po, 10/15/2018 - 14:54
Speciální pedagogické centrum pro děti s vadami řeči a sluchu ve Frýdku-Místku nabízí již několik let zdarma mateřským školám a rodičům screening sluchových vad u dětí od 4 do 6-7 let.
Kategorie: Oficialní stránky

Pracovníci magistrátu se zapojí do potravinové sbírky

Frýdek - Místek:radnice - Po, 10/15/2018 - 12:20
U příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadá na 17. října, se ve Frýdku-Místku uskuteční Dny proti chudobě. Konat se budou od 15. do 17. října v různých lokalitách města. Pořádá je Slezská diakonie ve spolupráci s Adrou, Armádou spásy, Modrým křížem a Českým červeným křížem za podpory statutárního města Frýdek-Místek.
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Frýdek - Místek:radnice - Po, 10/15/2018 - 07:10
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 23 - 60 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Frýdek - Místek:radnice - Pá, 10/12/2018 - 08:43
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 25 - 75 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky