Agregátor zdrojů

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ

Frýdek - Místek:radnice - Út, 07/07/2020 - 10:28
Vážení občané, předchozí měsíce byly díky koronaviru natolik zvláštní, že nám stejně zvláštní přijde, že už je tu zase čas prázdnin a dovolených. Jejich náplň díky pandemii bude muset být u většiny z nás jiná, než jsme třeba zvyklí, ale minimálně jednu jistotu...
Kategorie: Oficialní stránky

V Zelinkovicích se vše točilo kolem kanalizace

Frýdek - Místek:radnice - Út, 07/07/2020 - 10:15
Červnové Hovory s občany v Zelinkovicích nemohly mít jiné hlavní téma než výstavbu kanalizace, která zde začala v polovině května. Občané se ptali na harmonogram prací s ohledem na nepříznivé počasí a probíraly se případy těch, kteří se z nejrůznějších důvodů nevešli do realizovaného projektu.
Kategorie: Oficialní stránky

Kultura F≈M: Připomínáme si 120 let od dokončení Národního domu

Frýdek - Místek:radnice - Út, 07/07/2020 - 09:18
Začátkem července roku 1900 byla veřejnosti slavnostně předána zrekonstruovaná budova Národního domu jako plnohodnotné centrum českého společenského života. Historický vývoj tohoto kulturního stánku přibližuje kromě řady publikací i kronika Frýdku-Místku, která je dokladem těsného propojení této významné stavby s historií města.
Kategorie: Oficialní stránky

Kultura F≈M: Promenádní koncerty budou

Frýdek - Místek:radnice - Út, 07/07/2020 - 09:18
Je tu opět léto a s ním naše každoroční Promenádní koncerty. V Sadech Bedřicha Smetany v Místku můžete o prázdninových nedělích od 16:00 posedět ve stínu stromů v příjemné atmosféře, o kterou se postarají, převážně, místní muzikanti. Ne 5. 7. – Ne 30. 8. 2020 / 16:00 / Sady Bedřicha Smetany / Vstup zdarma
Kategorie: Oficialní stránky

Rekonstrukce mostu přes tok Skaličník ve Skalici u Frýdku-Místku

Frýdek - Místek:radnice - Út, 07/07/2020 - 05:59
V pondělí 13. července 2020 začnou práce na rekonstrukci mostu M-9 přes tok Skaličník ve Skalici u Frýdku-Místku, což si vyžádá úplnou uzavírku místní komunikace. Původní most bude zbourán a nahrazen mostem novým. Investorem stavby je statutární město Frýdek-Místek. Zhotovitelem společnost TS. a.s.
Kategorie: Oficialní stránky

Projektem „STAR UP“ podpoříme začínající umělce

KulturaFM - Pá, 07/03/2020 - 15:50

Chceš si zahrát na profesionálním pódiu a před diváky? Máš co předvést, ale nemáš kde? Chceš se profesionálně zviditelnit? Pak se přihlas do projektu STAR UP a budeš mít šanci, posunout se dál.

Projektem Star Up chce Kultura F≈M s podporou města Frýdek-Místek pomoci hudebníkům či umělcům na začátku jejich startovací dráhy. Neboť uspět ve světě konkurence je pro začínající umělce velmi obtížné, mnohdy nestačí pouze talent a odhodlání.

„Ze své zkušenosti s kapelou vím, kolik úsilí stojí za tím, než se člověk v hudebním světě aspoň trochu zviditelní. Tímto projektem chceme podpořit všechny, kteří v kultuře začínají a chtějí prorazit, ale i kulturu jako takovou, která by neměla padnout za žádných okolností,“ říká ředitel Kultury F≈M Rostislav Hekera.   

Vybraným uchazečům nabídneme možnost vystoupit před živým publikem, a to na pódiu v zahradě Národního domu. Pro váš koncert (vystoupení) vám zapůjčíme profesionální aparaturu a zajistíme další zvukové a technické zázemí. Pořízený videozáznam z koncertu (DVD) poslouží pro prezentaci vaší kapely na festivalech a dalších místech jako vhodná forma propagace. To vše pod záštitou produkce Kultury F≈M. Vítězná kapela, kterou vybere odborná porota, bude mít možnost spolupracovat s profesionálním nahrávacím studiem. 

Do projektu STAR UP se jako partner zapojila také kapela Marian 333, která v rámci projektu uspořádá speciální workshop. „Chci začínajícím kapelám či umělcům předat své zkušenosti s prezentací a ukázat možnosti, jak se efektivně zviditelnit. To bývá častým problémem většiny kapel,“ uvádí Marian Olašín z kapely Marian 333, který má zkušenosti s pořádáním akcí a festivalů, mimo jiné i pro začínající kapely (festival Zastávka 333). Workshop bude určen i pro zájemce mimo soutěž. „Kapely, které nebudou zařazeny mezi vystupující v soutěži Star Up, si ponecháme v databázi a budou mít možnost se prezentovat na některé z dalších akcí, na kterých se podílíme,“ doplnil Marian Olašín.


Konání akce / STAR UP / So 15. 8. 2020 / 10.00 - 22.00 / zahrada ND

V případě zájmu účastnit se v projektu STAR UP pište do 8. 7. 2020 na email: rostislav.hekera@kulturafm.cz

K přihlášce přiložte i krátkou prezentaci / audionahrávku vaší tvorby.

Kategorie: Kultura akce

Připomeňme si výročí 120 let od dokončení Národního domu

KulturaFM - Pá, 07/03/2020 - 13:35

Začátkem července roku 1900 byla veřejnosti slavnostně předána zrekonstruovaná budova Národního domu jako plnohodnotné centrum českého společenského života. Historický vývoj tohoto kulturního stánku přibližuje kromě řady publikací i kronika Frýdku-Místku, která je dokladem těsného propojení této významné stavby s historií města.    

Národní dům v Místku má totiž v historii našeho města zvláštní postavení. Osudy města se přímo a bezprostředně dotýkají Národního domu a naopak, dění v Národním domě významně ovlivňuje život celého Frýdku-Místku. V minulém století byl Národní dům místem bouřlivých schůzí a shromáždění občanů, především v rozhodujících momentech naší národní historie. V dřívějších letech byl také hlavní základnou spolkového života v našem městě, na přelomu 19. a 20. století byl dokonce přechodně sídlem českého gymnázia.

Otevření se slavilo divadelní hrou

Za účelem příprav výstavby Národního domu a pak k zajištění stavby samotné bylo v kruhu českých vlastenců okolo Vincence Procházky na jaře roku 1895 ustaveno Družstvo pro vystavění Národního domu. Tomu se velmi brzy podařilo získat potřebný pozemek pro stavbu a tak mohlo být už po roce od ustavení družstva přikročeno k samotné stavbě. K slavnostnímu položení základního kamene a zahájení stavby Národního domu došlo 12. května 1896 a stavba předního traktu byla ukončena už v říjnu téhož roku. Od listopadu roku 1896 poskytoval Národní dům přístřeší nově založenému českému gymnáziu a to až do roku 1899, kdy byla otevřena vlastní budova matičního gymnázia na dnešní Palackého třídě (nyní tam sídlí Obchodní akademie ve Frýdku-Místku). V únoru roku 1899 byla zahájena stavba dnešního zadního traktu Národního domu směrem do zahrady, postavena byla tzv. „Beseda“, malý sál a vedlejší místnosti. Dostavba vznikla podle projektu Antonína Tebicha z Brna a Františka Tichého z Ostravy. Již 4. července 1900 se zde konalo slavnostní uvedení hry V. K. Klicpery „Veselohra na mostě“ se slavnostním předáním dokončeného kulturního stánku veřejnosti. Po této dostavbě se Národní dům již stal plnohodnotným centrem českého kulturního dění.  

Správa Národního domu

Národní dům původně spravovala Matice místecká, v ustavujícím výboru byli zastoupení významní místečtí národní buditelé např. JUDr. Jan Peter, Alois Žert, Vincenc Procházka, MUDr. Antonín Přecechtěl, Antonín Dostál, František Lacina, Adolf Staneček a František Šlapeta. Vývoj po roce 1948 však neúprosně směřoval ke znárodňování a zespolečenšťování. Vše soukromé muselo přejít do rukou všeho lidu. A tak, rozhodnutím valné hromady konané 15. února 1951, přešel Národní dům do správy Okresního domu osvěty a v první polovině roku 1957 přechází do rukou největšího průmyslového podniku ve městě – národního podniku Slezan a stal se sídlem jeho závodního klubu. Národní dům patřil Slezanu až do roku 1992, kdy byl převeden do majetku města Frýdek-Místek.

Připomínky historie

Historie Národního domu byla v minulosti několikrát připomínána. Slavilo se 100 let od otevření předního traktu v roce 1996. Součástí vrcholících oslav v Národním domě bylo slavnostní odhalení pamětní desky s nápisem: "Národní dům, 1896 - 1996, postaven podle projektu Antonína Tebicha zásluhou Matice místecké a jejího zakladatele, prvního předsedy Vincence Procházky. Město Frýdek-Místek". Program oslav 100 let existence Národního domu zahájil oficiálně tehdejší starosta města pan Mgr. Pavel Vyvijal a v jeho závěru byly předány pamětní listy představitelům souborů, spolků a také bývalým pracovníkům a spolupracovníkům. Součástí vrcholících oslav bylo také otevření kavárny a restaurace Národního domu pod značkou tehdy nové společnosti Národní dům - Radhošť.
Další oslava připomněla také sto let, ale tentokrát od dostavění zadního traktu. Při této příležitosti byla ve frýdeckém zámku na podzim roku 2000 instalována výstava.

Připravila Lenka Vašková

Zdroje:

Juřák, Petr: Pamětihodnosti města Frýdku-Místku, Frýdek-Místek 2002

Adamec, Tomáš a kol.: Frýdek-Místek, Praha 2014

Frýdek-Místek 750 (Výběrové kalendárium), Frýdek-Místek 2017

Kronika města Frýdek-Místek

Foto: Státní okresní archiv Frýdek-Místek

 

 

 

Kategorie: Kultura akce

Semafory na Rubikovce jsou ve zkušebním režimu

Frýdek - Místek:radnice - Pá, 07/03/2020 - 11:29
Oprava mostu na třídě T. G. Masaryka v místě Rubikovy křižovatky byla ukončena. V současné době probíhají úkony spojené s přejímacím řízením. Ve středu byly spuštěny také nové semafory, které jsou nyní ve zkušebním režimu. Spolu s nimi byly spuštěny také nové semafory u katastrálního úřadu, které jsou ve vzájemné koordinaci se semafory na Rubikovce i semafory u magistrátu.
Kategorie: Oficialní stránky

Chodci si na nové semafory zvykají

Frýdek - Místek:radnice - Pá, 07/03/2020 - 11:25
Ve středu 1. července byly spuštěny nové semafory u přechodu pro chodce na Třídě T. G. Masaryka u katastrálního úřadu ve Frýdku. Vybudovány byly za účelem zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení frekventované komunikace, a to zejména v odpolední dopravní špičce, ale také ráno, při přecházení žáků do několik desítek metrů vzdálené základní i střední školy.
Kategorie: Oficialní stránky

Svoz odpadů o státním svátku dne 6. 7. 2020

Frýdek - Místek:radnice - Pá, 07/03/2020 - 10:48
V pondělí dne 6. 7. 2020 (Den upálení mistra Jana Husa) provede společnost Frýdecká skládka, a.s., v celém městě Frýdku-Místku svoz všech odpadů beze změn.
Kategorie: Oficialní stránky

Mimořádná nařízení červenec 2020

KulturaFM - Pá, 07/03/2020 - 10:02

Vážení příznivci Kultury F≈M,

na letní prázdniny jsme si pro Vás připravili zajímavý program v zahradě Národního domu, místeckých Sadech Bedřicha Smetany a dalších venkovních prostorách ve Frýdku-Místku a jeho okolí.

Z důvodu zvýšeného výskytu nemocných na COVID-19 vydala krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje mimořádná nařízení č. 10/2020 pro území okresů Karviná a Frýdek-Místek. „Na základě těchto informací, jsme byli také nuceni podniknout jistá opatření, aby naše kulturní akce vyhovovaly těmto nařízením a byly pro občany Frýdku-Místku bezpečné,“ říká ředitel Rostislav Hekera.

Ve středu 1. 7. 2020 jsme měli začínat s letním cyklem Kino na výletě. V zahradě Národního domu měla proběhnout projekce filmu Yesterday. Bohužel, vzhledem k dané situaci, jsme museli zrušit jak tuto první, tak i následující projekce až do konce července. „Uvidíme, jak se vše bude nadále vyvíjet a podle toho Vás budeme informovat o dalších plánovaných projekcích ve Frýdku-Místu a přilehlých obcích,“ říká kinař Vladan Literák.

Kino Vlast zůstává v provozu v souladu s aktuálními nařízeními. Můžete se těšit na bohatý program. Znovu obnovujeme pravidelné cykly, jako jsou Bijásek, Bio Senior a Filmový klub.

Ve dnech 3. - 10. 7. 2020 se uskuteční mimořádná filmová akce TADY VARY. „Jejím prostřednictvím nabízíme divákům možnost zhlédnout filmovou nabídku letošního připravovaného Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v prostředí domácího kina, i přesto, že musel být tento festival s ohledem na pandemická opatření přesunut na rok 2021. Chybět nebude ani červený koberec,“ upřesňuje Rostislav Hekera.

Spolu s dalšími českými kiny, které se zapojily do projektu, uvede frýdecko-místecké kino Vlast jako první v Evropě tři snímky z letošního festivalu Sundance.
Půjde o poutavé atmosférické drama Luxor (Egypt / Velká Británie) režisérky Zeiny Durry, tajemstvím obestřený mexický thriller Bez zvláštních znamení debutantky Fernandy Valadez a snímek Tajný agent, originální mix špionážní komedie a observačního dokumentu chilské filmařky Maite Alberdi. Předprodej vstupenek
a více informací o promítaných filmech najdete na https://bit.ly/VlastTADYVARY, informace o veškerých akcích na www.kulturafm.cz.    

Koncertní pátky v zahradě Národního domu měl 3. 7. 2020 vykopávat Tomáš Kočko s Orchestrem. Pro velký zájem publika a vzhledem ke kapacitním omezením jsme byli nuceni tento koncert zrušit. Jako náhradní program jsme zvolili místní oblíbenou kapelu Slepí Křováci, kteří vystoupili na začátku cyklu Kultura FM Live.

Nyní je můžete podpořit i vy, v pátek 3. 7. ve 20.00 na zahradě Národního domu, pouze v případě příznivého počasí. Vstupné je 70 Kč.

Zakoupené vstupenky na Tomáše Kočka lze vrátit v hotovosti na recepci Národního domu Po – Pá 8.00 – 16.00 nebo zpět na účet. Pro vrácení na účet je třeba napsat žádost o vrácení vstupného na janka.baklikova@kulturafm.cz">janka.baklikova@kulturafm.cz. Do žádosti uveďte číslo účtu a přiložte scan, foto či pdf vstupenky.

Vstupné se vrací do pátku 10. 7. 2020.

Plánované Promenádní koncerty v Sadech Bedřicha Smetany zůstávají v platnosti.
„V sadech vymezíme prostor pro maximální možný počet návštěvníků. Diváci budou usazeni v požadovaných rozestupech,“ říká produkční Josefína Sýkorová.

První koncert proběhne v neděli 5. 7. 2020. Diváci se mohou těšit na pohádkového prince, herce, textaře a zpěváka Jiřího Štědroně v doprovodu Pavla Skalického. V případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá do Velkého sálu Národního domu, vstup ze zahrady. Další naplánované koncerty se uskuteční v Sadech Bedřicha Smetany či v Kině Petra Bezruče.

Jelikož se situace mění každým dnem, vyhrazujeme si právo na změnu programu. Aktuální informace o dalším dění budeme uvádět na našich webových stránkách, fb profilu a instagramu. „Je velice pravděpodobné, že páteční koncerty přesuneme ze zahrady Národního domu do Kina Petra Bezruče, kde se nám bez problémů podaří usadit 100 lidí v řádných rozestupech. Věříme, že vše půjde hladce a plánované letní akce proběhnou, tak jak mají,“ říká Rostislav Hekera.

Informace o nařízeních krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje naleznete zde:

http://www.khsova.cz/docs/01_uredni_deska/mimoradne_opatreni_2020_11.pdf

http://www.khsova.cz/docs/01_uredni_deska/mimoradne_opatreni_2020_10.pdf

Nebo na stránkách města Frýdek-Místek:

https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/06102541-na-koupalisti-muze-byt-500-osob.html

Pro aktuální informace o programu Kultury F≈M sledujte naše webové stránky:

http://www.kulturafm.cz/

Kategorie: Kultura akce

Připomínkové řízení k jízdním řádům městské hromadné dopravy

Frýdek - Místek:radnice - Pá, 07/03/2020 - 08:55
V termínu do 5. 9. 2020 mohou občané předkládat připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy a to osobně, písemně na odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek nebo elektronickou poštou na adresu das@frydekmistek.cz.
Kategorie: Oficialní stránky

Rozšiřujeme zónu pro parkování Rekol

Frýdek - Místek:radnice - Čt, 07/02/2020 - 11:24
Statutární město Frýdek-Místek zavedlo bikesharing, alternativní způsob dopravy na krátkou vzdálenost, v roce 2018. U veřejnosti sklidil úspěch, proto v něm pokračuje. Růžová Rekola jezdí nejen po městě, ale také do okolních obcí.
Kategorie: Oficialní stránky

K nabíjecím stanicím na kola přibyly i servisní stojany

Frýdek - Místek:radnice - Čt, 07/02/2020 - 09:58
Statutární město Frýdek-Místek rozšiřuje mobiliář pro cyklisty. V červnu 2017 pořídilo dvě nabíjecí stanice na elektrokola a letos je doplnilo o servisní stojany. Cyklisté je najdou na cyklostezce na Olešné pod aquaparkem a na cyklostezce kolem řeky Ostravice u restaurace U splavu.
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Frýdek - Místek:radnice - Čt, 07/02/2020 - 07:32
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 10 – 16 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Kultura F≈M: Mimořádná nařízení červenec 2020

Frýdek - Místek:radnice - St, 07/01/2020 - 14:15
Vážení příznivci Kultury F≈M, na letní prázdniny jsme si pro Vás připravili zajímavý program v zahradě Národního domu, místeckých Sadech Bedřicha Smetany a dalších venkovních prostorách ve Frýdku-Místku a jeho okolí. Z důvodu zvýšeného výskytu nemocných na COVID-19 vydala krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje mimořádná nařízení č. 10/2020 pro území okresů Karviná a Frýdek-Místek....
Kategorie: Oficialní stránky

Po městě budou opět rozestavěny velkoobjemové kontejnery

Frýdek - Místek:radnice - St, 07/01/2020 - 14:15
Obyvatelé Frýdku-Místku se budou moci bez obav z postihu a zdarma zbavit starého a nepotřebného nábytku nebo koberců. Od 13. do 23. července nechá magistrát opět a téměř sedmdesáti místech v různých lokalitách města, zejména pak na sídlištích, přistavit kontejnery na velkoobjemový odpad.
Kategorie: Oficialní stránky

Beskydské farmářské trhy jsou zrušeny

Frýdek - Místek:radnice - St, 07/01/2020 - 08:00
Důvodem jsou zpřísněná mimořádná opatření v souvislosti se zvýšeným výskytem koronaviru v MS kraji, zejména Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Nařídila je Krajská hygienická stanice MS kraje v Ostravě, platí do dovolání.
Kategorie: Oficialní stránky

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Frýdek - Místek:radnice - St, 07/01/2020 - 06:19
Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 8 – 22 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou...
Kategorie: Oficialní stránky

Beskydské farmářské trhy

Frýdek - Místek:radnice - Út, 06/30/2020 - 12:01
Beskydské farmářské trhy se od 2.7.2020 nekonají vzhledem k vydanému opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě, více zde:
Kategorie: Oficialní stránky